Download zona

Anketa

Za gledanje satelitskih HD kanala nedostaje mi ..?

 

Opticum AX Pyramid

2 Kodi APK koje rade s AX Pyramid.

16.2 se preporuča ako koriste djeca.

Raspakirati, prebaciti na USB, USB spojiti na AX Pyramid, pokrenuti...

https://drive.google.com/file/d/1meddzKlBYly_hxwR6VdcExQNHDyX4HeG/view?usp=sharing