OPT. Odcjepnik 1/2 (90%-10%) Click

OPT. Odcjepnik 1/2 (90%-10%) Click #80630D90

Cijena: 500,00 kn
Brand: EmmeEsse
  • Odcjepnik za distribuciju signala.
  • Valna duljina: drugi ili treći optički prozor (1310 nm, 1550 nm 0)
  • Vrsta vlakana: single mode - single mode fiber Corning SMF-28e XB
  • Clik optički konektor