OPT. Odcjepnik 1/5 1x50%-4x12.5% Click

OPT. Odcjepnik 1/5 1x50%-4x12.5% Click #80634D50

Cijena: 1.250,00 kn
Brand: EmmeEsse
  • Odcjepnik za distribuciju signala.
  • Valna duljina: drugi ili treći optički prozor (1310 nm, 1550 nm 0)
  • Vrsta vlakana: single mode - single mode fiber Corning SMF-28e XB
  • Clik optički konektor