Download zona

Anketa

Za gledanje satelitskih HD kanala nedostaje mi ..?

 

Opticum AX502 - AX502 Combo

USB Nadogradnja:
- Raspakirati SW za odgovarajući model i kopirati ga na ROOT USB-a
- MENU - Tools - Upgrade by USB
----------------
Dodaci:
MENU - Games - Network Local Setting:
Ukucati na daljinskom F1 + 111: Pojavi se opcija "Edit"